ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
G8I41 ร้อยละของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วน
ระดับจังหวัด
   Update : 11/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ